Ämnen
Taggar
Fritext

Hur avslutar jag mitt abonnemang?

Kontakta vår kundservice direkt via telefon så registrerar vi din uppsägning på korrekt sätt.

Abonnemangsfrågor
Bredband Uppsägan

Var denna information hjälpsam?

Hur lång bindnings- resp. uppsägningstid har jag?

Bindningstiden är 0-24 månader beroende på vilket avtal som tecknats. Därefter fortlöper abonnemanget med en månads uppsägningstid. Du kan se dina avtalsvillkor på Mina Sidor.

Abonnemangsfrågor
Beställning Bredband Uppsägan

Var denna information hjälpsam?

Jag har beställt tjänster från Universal Telecom, men får försändelser från AllTele. Varför?

Universal Telecom är ett varumärke i AllTelekoncernen. AllTele ansvarar för Universal Telecoms logistik och därför står AllTele som avsändare på postförsändelser och sms-utskick.

Leverans

Var denna information hjälpsam?

Varför kan jag inte beställa hastigheter över 100 mbit/s?
Vi kan erbjuda tjänster upp till 1 Gbit/s, men tillgängliga hastigheter kan variera i olika stadsnät och beroende på vilken utrustning som finns i fastigheten.
Abonnemangsfrågor Leverans
Beställning Bredband Hastighet

Var denna information hjälpsam?

Lämnar ni ut kunduppgifter till exempelvis Spridningskollen?

Vi får många frågor om utlämnande av uppgifter enligt de s.k. Ipred-reglerna. Enligt dessa regler kan upphovsrättshavare under vissa förutsättningar begära ut information exempelvis om vilken person som kan knytas till en viss IP-adress.

 

Vår verksamhet omfattas av lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och vi får enligt lagen inte lämna ut några kunduppgifter utan att det finns rättsligt stöd för detta.

 

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) är vi skyldiga att lagra IP-adresser och andra uppgifter under viss tid för att kunna tillgodose samhällets behov av brottsbekämpning. Sådana uppgifter kan lämnas ut till polisen och andra brottsbekämpande myndigheter enligt lag. Uppgifter som enbart lagras för sådana ändamål får inte lämnas ut för andra ändamål, exempelvis enligt Ipred-reglerna. Enligt vår bedömning lagrar vi IP-adresser enbart för brottsbekämpande ändamål och vi avser därför att motsätta oss eventuella krav i domstol på att utlämna uppgifter enligt Ipred-reglerna.

Anonym

Var denna information hjälpsam?

Söktips: osv

Mina Sidor - på dina villkor

Ta kommandot över dina abonnemang, tjänster och utrustning - dygnet runt, 365 dagar om året

Saknar du användarkonto?
Skapa ett nu »