Ämnen
Taggar
Fritext

Hur avslutar jag mitt abonnemang?

Kontakta kundservice direkt via telefon så registrerar vi din uppsägning på korrekt sätt.

Anledningen till att vi vill att du säger upp dina abonnemang över telefon, är att vi vill vara säkra på att allt blir rätt. En uppsägning av ett av dina abonnemang kan påverka andra tjänster som du ev. har hos oss.

Abonnemangsfrågor
Bredband Uppsägan

Var denna information hjälpsam?

Hur lång bindnings- resp. uppsägningstid har jag?

Bindningstiden är 0-24 månader beroende på vilket avtal som tecknats. Därefter fortlöper abonnemanget med en månads uppsägningstid. Du kan se dina avtalsvillkor på Mina Sidor.

Abonnemangsfrågor
Beställning Bredband Uppsägan

Var denna information hjälpsam?

Jag har beställt tjänster från Universal Telecom, men får försändelser från A3. Varför?

Universal Telecom är ett varumärke i A3-koncernen. A3 ansvarar för Universal Telecoms logistik och därför står A3 som avsändare på postförsändelser och sms-utskick.

Leverans

Var denna information hjälpsam?

Varför kan jag inte beställa hastigheter över 100 mbit/s?
Vi kan erbjuda tjänster upp till 1 Gbit/s, men tillgängliga hastigheter kan variera i olika stadsnät och beroende på vilken utrustning som finns i fastigheten.
Abonnemangsfrågor Leverans
Beställning Bredband Hastighet

Var denna information hjälpsam?

Lämnar ni ut kunduppgifter till exempelvis Spridningskollen?

Vi får många frågor om utlämnande av uppgifter enligt de s.k. Ipred-reglerna. Enligt dessa regler kan upphovsrättshavare under vissa förutsättningar begära ut information exempelvis om vilken person som kan knytas till en viss IP-adress.

 

Vår verksamhet omfattas av lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och vi får enligt lagen inte lämna ut några kunduppgifter utan att det finns rättsligt stöd för detta.

 

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) är vi skyldiga att lagra IP-adresser och andra uppgifter under viss tid för att kunna tillgodose samhällets behov av brottsbekämpning. Sådana uppgifter kan lämnas ut till polisen och andra brottsbekämpande myndigheter enligt lag. Uppgifter som enbart lagras för sådana ändamål får inte lämnas ut för andra ändamål, exempelvis enligt Ipred-reglerna. Enligt vår bedömning lagrar vi IP-adresser enbart för brottsbekämpande ändamål och vi avser därför att motsätta oss eventuella krav i domstol på att utlämna uppgifter enligt Ipred-reglerna.

Anonym

Var denna information hjälpsam?

Jag har dålig hastighet

En rad olika faktorer kan påverka surfhastigheten på ditt bredband - ledningarnas kvalitet, bostadens inkoppling, datorkonfigurationer, liksom om surfen sker via nätverkskabel eller trådlöst. Hur många som delar på uppkopplingen, datorns prestanda och eventuella virus påverkar också hastigheten.

Felsök:

* Starta om dator och eventuell router. Dra ur samtliga kablar och koppla in dem igen. Är hastigheten som den ska efter omstarten berodde problemet på ett tillfälligt fel som kan uppstå ibland.

* Anslut datorn direkt till nätverksuttaget med en nätverkskabel och koppla bort all trådlös utrustning (router).

* Kontrollera att datorn inte har några virus genom att köra ett antivirusprogram. t.ex. Panda Antivirus.

* Gör en hastighetsmätning på www.bredbandskollen.se. Tänk på att stänga av e-postprogram som t.ex. Outlook först.

* Är hastigheten fortfarande låg? Inaktivera alla brandväggar (ex. Norton Security Center, Windows Firewall etc.) och gör en ny hastighetsmätning.

* Om du har en CPS/CPE/DRG (tjänstefördelare) inkopplad, testa att starta om utrustningen genom att dra ut strömkabeln.

* Prova med en annan dator eller kabel.

Obs! Mätningarna ska göras med samtliga trådlösa enheter bortkopplade.

Felanmälan
Felanmälan

Var denna information hjälpsam?

Hur överlåter jag mitt bredband?

Vi erbjuder överlåtese av bredband via fiber, och överlåtelsen görs till närmast kommande månadsskifte efter att vi mottagit överlåtelseblanketten.
Överlåtelseavgiften är 195 kr (mellan familjemedlemmar eller överlåtelse från ett dödsbo görs kostnadsfritt).

Blanketten för överlåtelse finns här »

Abonnemangsfrågor
Överlåtelse

Var denna information hjälpsam?

Söktips: osv

Mina Sidor - på dina villkor

Ta kommandot över dina abonnemang, tjänster och utrustning - dygnet runt, 365 dagar om året

Saknar du användarkonto?
Skapa ett nu »