Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster. Här hittar du också täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Frågor eller funderingar? Du är alltid varmt välkommen att kontakta kundservice.

Aktuella driftstörningar

Område: Robertsfors
Startdatum: 2020-10-27 14:45
Klartid: /
Status: Ej planerad
Robertsfors Stadsnät har för närvarande en driftstörning på Bredbandstjänster i områdena: Djäkneboda, Ratan, Ratu, Norum, Kyrkögern,Vitnäsudden och Brednoret. Tekniker jobbar på problemet.
Område: Örnsköldsvik
Startdatum: 2020-10-26 08:00
Klartid: /
Status: Ej planerad
Nu under morgonen har vissa kunder inom Övik Energi upplevt problem. Detta är nu åtgärdat men omstart av slutkundsutrustning krävs.

Planerade avbrott

Område: Sverige
Startdatum: 2020-11-05 00:00
Klartid: 2020-11-05 04:00
Status: Planerad
Vi utför ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Företag, Bredband Företag Fast IP, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i Hela Sverige. Arbetet kommer att genomföras med start 2020-11-05 00:00 och beräknad sluttid 2020-11-05 03:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avklarat arbete.
Område: Kungälv
Startdatum: 2020-11-03 01:00
Klartid: 2020-11-03 04:00
Status: Planerad
Stadsnätet i KUNGÄLV utför ett planerat underhållsarbete som innebär störningar på Bredbandstjänster. Arbetet kommer att genomföras med start 2020-11-03 01:00 och beräknad sluttid 2020-11-03 04:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.
Område: Gällivare
Startdatum: 2020-10-28 17:00
Klartid: 2020-10-28 22:00
Status: Planerad
Stadsnätet Dundernet utför ett planerat underhållsarbete som innebär störningar på Bredbandstjänster. Arbetet kommer att genomföras med start 2020-10-28 17:00 och beräknad sluttid 2020-10-28 22:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Avbrottet berör kunder på följande gator:
Ågatan
Lasarettsgatan
Sjötorgsgatan
Myrviksgatan
Kyrkstugugatan
Vassaragatan
Strömgatan
Parkgatan

Område: Umeå
Startdatum: 2020-10-28 04:00
Klartid: 2020-10-28 04:30
Status: Planerad
Vi utför ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni på Måttgränds IT-förening, Umeå. Arbetet kommer att genomföras med start 2020-10-28 04:00 och beräknad sluttid 2020-10-28 04:30. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avklarat arbete.

Avslutade driftstörningar

Område: Sverige
Startdatum: 2020-10-27 09:00
Klartid: 2020-10-27 13:17
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2020-10-27 13:17
Driftstörning klarskrivs: Bredbandstjänster i Open Infra. Stadsnätet har meddelat att störningen nu ska vara åtgärdad. Omstart av utrustning kan behövas
Open Infra har för närvarande en driftstörning på Bredbandstjänster i hela Sverige. Tekniker jobbar på problemet,
Område: Landskrona
Startdatum: 2020-10-27 00:00
Klartid: 2020-10-27 01:45
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2020-10-27 01:45
Driftstörning klarskrivs: Bredband via fiber & Bredbandstelefoni för LANDSKRONA. Störningen är nu åtgärdad och alla tjänster är åter i bruk.
Vi har för närvarande en driftstörning på Bredbandstjänster i LANDSKRONA. Tekniker jobbar på problemet.
Område: Halmstad
Startdatum: 2020-10-27 00:00
Klartid: 2020-10-27 06:00
Status: Planerad
Flytt av central hårdvara i Halmstads stadsnät. Detta innebär att det kommer bli avbrott/störningar i internettrafiken. Detta påverkar alla internettjänster.
Område: Älmhult
Startdatum: 2020-10-27 00:00
Klartid: 2020-10-27 06:00
Status: Planerad
Stadsnätet i ÄLMHULT utför ett planerat underhållsarbete som innebär störningar på Bredbandstjänster. Arbetet kommer att genomföras med start 2020-10-27 00:00 och beräknad sluttid 2020-10-27 06:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Täckningskartor

På täckningskartan kan du se vilken sorts uppkoppling (2G, 3G eller 4G) som din mobila tjänst har på olika platser. Tänk på att bebyggelse, tät skog, höjder, dalar, antal användare på samma mast, liksom om du är inomhus eller utomhus påverkar täckningen. Kartan visar uppskattad täckning utomhus och är grundad på respektive områdes basstationer och master.

Söktips: osv

Mina Sidor - på dina villkor

Ta kommandot över dina abonnemang, tjänster och utrustning - dygnet runt, 365 dagar om året

Saknar du användarkonto?
Skapa ett nu »