Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster. Här hittar du också täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Frågor eller funderingar? Du är alltid varmt välkommen att kontakta kundservice.

Aktuella driftstörningar

Område: Umeå
Startdatum: 2019-06-26 05:00
Klartid: 2019-06-26 19:00
Status: Ej planerad
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredband via fiber, Bredbandstelefoni & TV i Norrmjöle. Tillfälliga avbrott kan upplevas i Bredband via fiber, Bredbandstelefoni & TV. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2019-06-26 08:00

Planerade avbrott

Område: Luleå
Startdatum: 2019-07-05 00:00
Klartid: 2019-07-05 04:00
Status: Planerad
På grund av ett planerat fiberarbete i Luleå gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni kommer kunder i Ip-onlys nät uppleva avbrott på sina tjänster mellan 2019-07-05 00:00 - 2019-07-05 04:00
Område: Vallentuna, Åkersberga
Startdatum: 2019-07-05 00:00
Klartid: 2019-07-05 04:00
Status: Planerad
På grund av ett planerat fiberarbete i Åkersberga/Vallentuna gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni kommer kunder i Ip-onlys nät uppleva avbrott på sina tjänster mellan 2019-07-05 00:00 - 2019-07-05 04:00

Område: Stockholm
Startdatum: 2019-07-05 00:00
Klartid: 2019-07-05 04:00
Status: Planerad
På grund av ett planerat fiberarbete i Stockholm gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni kommer kunder i Ip-onlys nät uppleva avbrott på sina tjänster mellan 2019-07-05 00:00 - 2019-07-05 04:00
Område: Botkyrka
Startdatum: 2019-07-05 00:00
Klartid: 2019-07-05 06:00
Status: Planerad
På grund av ett planerat fiberarbete i Botkyrka stadsnät gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni kommer kunder i Zitius öppna nät uppleva avbrott på sina tjänster mellan 2019-07-05 00:00 - 2019-07-05 06:00
Område: Skellefteå
Startdatum: 2019-07-04 00:00
Klartid: 2019-07-04 04:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Business, Bredband Enterprise, Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber, Bredbandstelefoni & Bredbands-TV i SKELLEFTEÅ kommer att genomföras med start 2019-07-04 00:00 och beräknad sluttid 2019-07-04 04:00
Område: Piteå
Startdatum: 2019-07-03 00:00
Klartid: 2019-07-03 04:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, IP Connect L2, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i PITEÅ kommer att genomföras med start 2019-07-04 00:00 och beräknad sluttid 2019-07-04 04:00
Område: Västerås
Startdatum: 2019-07-02 22:00
Klartid: 2019-07-03 06:00
Status: Planerad
På grund av ett planerat fiberarbete i Västerås gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni kommer kunder i Ip-onlys nät uppleva avbrott på sina tjänster mellan 2019-07-05 00:00 - 2019-07-05 04:00

Område: 75440
Startdatum: 2019-07-01 00:30
Klartid: 2019-07-01 06:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Business, Bredband Enterprise, Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i postnr 75440 kommer att genomföras med start 2019-07-01 00:30 och beräknad sluttid 2019-07-01 06:00
Område: Åre
Startdatum: 2019-07-01 00:00
Klartid: 2019-07-01 04:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Business, Bredband Enterprise, Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i ÅRE kommer att genomföras med start 2019-07-01 00:00 och beräknad sluttid 2019-07-01 04:00
Område: Virsbo
Startdatum: 2019-07-01 00:00
Klartid: 2019-07-01 04:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande i VIRSBO kommer att genomföras med start 2019-07-01 00:00 och beräknad sluttid 2019-07-01 04:00
Område: Duved
Startdatum: 2019-07-01 00:00
Klartid: 2019-07-01 06:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Business, Bredband Enterprise, Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i DUVED kommer att genomföras med start 2019-07-01 00:00 och beräknad sluttid 2019-07-01 06:00
Område: Ragunda, Sundsvall
Startdatum: 2019-07-01 00:00
Klartid: 2019-07-01 06:00
Status: Planerad
På grund av ett planerat fiberarbete i Sundsvall gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni kommer kunder i Servanets nät uppleva avbrott på sina tjänster mellan 2019-07-01 00:01:00 - 2019-07-01 06:00:00


Område: Uddevalla, Kristinehamn
Startdatum: 2019-06-28 00:00
Klartid: 2019-06-28 04:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Business, Bredband Enterprise, Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i KRISTINEHAMN & UDDEVALLA kommer att genomföras med start 2019-06-28 00:00 och beräknad sluttid 2019-06-28 04:00
Område: Berg
Startdatum: 2019-06-27 11:30
Klartid: 2019-06-27 12:00
Status: Planerad
På grund av ett planerat fiberarbete i Berg gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni kommer kunder i Servanets nät uppleva avbrott på sina tjänster mellan 11:30:00 - 12:00:00

Område: Tranås
Startdatum: 2019-06-27 08:30
Klartid: 2019-06-27 09:00
Status: Akut planerad
För att säkra upp kapacitet inför sommaren kommer ett akut planerat underhållsarbete i TRANÅS att genomföras med start 2019-06-27 08:30 och beräknad sluttid 2019-06-27 09:00. Avbrott på tjänster beräknas vara kortare än 2 minuter.
Område: Sollentuna
Startdatum: 2019-06-27 08:00
Klartid: 2019-06-27 16:00
Status: Planerad
På grund av ett planerat fiberarbete i Sollentuna gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni kommer kunder i Sollentunas nät uppleva avbrott på sina tjänster mellan 2019-06-27 08:00:00 - 2019-06-27 16:00:00
Område: Stockholm
Startdatum: 2019-06-27 00:00
Klartid: 2019-06-27 04:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i STOCKHOLM kommer att genomföras med start 2019-06-27 00:00 och beräknad sluttid 2019-06-27 04:00

Avslutade driftstörningar

Område: Uppsala
Startdatum: 2019-06-26 10:00
Klartid: 2019-06-26 16:00
Status: Akut planerad
Ett akut underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i UPPSALA kommer att genomföras med start 2019-06-26 10:00 och beräknad sluttid 2019-06-26 16:00. Kunder kan uppleva kortare störningar i dessa tjänster under denna tid.
Område: Borlänge
Startdatum: 2019-06-26 09:30
Klartid: 2019-06-26 12:00
Status: Planerad
Borlänge Energi utför ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i BORLÄNGE som kommer att genomföras med start 2019-06-26 09:30 och beräknad sluttid 2019-06-26 12:00, följande adresser drabbas och kan uppleva avbrott på samtliga tjänster under arbetets gång.
Rosengatan, Tistelgatan, Lergärdsvägen, Nypongatan, Hästhovsgatan, Anemongatan, Pilträdsgatan, Solrosgatan, Kaprifolgatan, Vallmogatan, Örtgatan, Porfyrgatan & Menuettvägen.
Område: Robertsfors
Startdatum: 2019-06-26 09:00
Klartid: 2019-06-26 12:00
Status: Planerad
Robertsfors stadsnät utför ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i ROBERTSFORS som kommer att genomföras med start 2019-06-26 09:00 och beräknad sluttid 2019-06-26 12:00. Kunder i Grimsmark kan uppleva avbrott på sina tjänster under arbetets gång.
Område: Strängnäs
Startdatum: 2019-06-26 09:00
Klartid: 2019-06-26 12:00
Status: Ej planerad
På grund av ett lokalt strömavbrott har vi för närvarande en driftstörning gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i STRÄNGNÄS stadsnät. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2019-06-26 13:00. Kunder i postnummerområde 64593 drabbas av störningen.
Område: Strängnäs, Hallstahammar, Västerås, Eskilstuna
Startdatum: 2019-06-26 08:00
Klartid: 2019-06-26 16:00
Status: Planerad
Vi utför ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i VÄSTERÅS, ESKILSTUNA, HALLSTAHAMMAR & STRÄNGNÄS tillsammans med Fibra Stadsnät. Det kommer att genomföras med start 2019-06-26 08:00 och beräknad sluttid 2019-06-26 16:00. Kunder kan uppleva avbrott på upp till 10 minuter under dagen och omstart på den egna nätverksutrustningen efter avbrottet kan behövas.
Område: Karlskoga
Startdatum: 2019-06-26 04:00
Klartid: 2019-06-26 06:00
Status: Planerad
Karlskoga Energi utför planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i KARLSKOGA som kommer att genomföras med start 2019-06-26 04:00 och beräknad sluttid 2019-06-26 06:00. Stadsnätet utför kapacitets och säkerhetshöjande åtgärder i stadsdelarna Rosendal och Sandviken och kommer medföra störningar för kunder på samtliga tjänster under arbetets gång.
Område: Halmstad
Startdatum: 2019-06-26 00:00
Klartid: 2019-06-26 06:00
Status: Planerad
Halmstad stadsnät utför ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i HALMSTAD som kommer att genomföras med start 2019-06-26 09:00 och beräknad sluttid 2019-06-26 06:00. Kunder i Söndrum/Eketånga och Bäckagård i Halmstad kan uppleva avbrott under arbetets gång.

Drabbade postnummer:
30241, 30271, 30274, 30291, 30292.
Område: Borlänge, Bollnäs, Östersund, Sollefteå, Kramfors
Startdatum: 2019-06-25 22:30
Klartid: 2019-06-26 13:17
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2019-06-26 13:17
Driftstörning klarskrivs: Ej planerad - 2019-06-26 13:17. Bredband Business, Bredband via fiber, Bredbandstelefoni, Bredbands-TV & Bredband Enterprise för BOLLNÄS, BORLÄNGE, KRAMFORS, ÖSTERSUND & SOLLEFTEÅ är nu åter igång.
Uppdatering: 2019-06-26 09:03
Klartiden har passerat, vi försöker få tag på ytterligare information från leverantören men vågar inte lämnat någon beräknad klartid.
Uppdatering: 2019-06-26 08:30
Även förbindelsen ut till Bollnäs Kommun är drabbad.
Uppdatering: 2019-06-26 07:25
Felavhjälpning pågår. Ny beräknad klartid är nu 2019-06-26 09:00.
Uppdatering: 2019-06-26 00:35
Fiberbrott. Beräknat klart innan 06:00.
Vi har för närvarande en driftstörning som medför nedsatt kapacitet i ÖSTERSUND, BORLÄNGE, KRAMFORS & SOLLEFTEÅ. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2019-06-26 01:00
Område: Malå
Startdatum: 2019-06-25 15:00
Klartid: 2019-06-25 15:30
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2019-06-25 15:30
Driftstörning klarskrivs: Ej planerad - 2019-06-25 15:30. Bredband Pro, Bredband via fiber, Bredbandstelefoni & Bredband Pro Plus för MALÅ är nu åter igång.
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i MALÅ. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2019-06-25 18:00.
Område: Göteborg, Falun, Lerum, Vellinge, Kinda, Härryda, Skövde
Startdatum: 2019-06-25 08:35
Klartid: 2019-06-25 09:07
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2019-06-25 09:07
Driftstörning klarskrivs: Ej planerad - 2019-06-25 09:07. Bredbandstelefoni & Bredband Pro Plus för GÖTEBORG, FALUN, VELLINGE, KINDA, HÄRRYDA, LERUM & SKÖVDE är nu åter igång.
iTux stadsnät har för närvarande en större driftstörning gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i stora delar av Mellersta och Södra Sverige. Tekniker jobbar på problemet men vi har ingen beräknad klartid just nu.
Område: Robertsfors
Startdatum: 2019-06-25 05:00
Klartid: 2019-06-25 06:00
Status: Planerad
Robertsfors Stadsnät utför ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i ROBERTSFORS som kommer att genomföras med start 2019-06-25 05:00 och beräknad sluttid 2019-06-25 06:00, störningar i stadsnätet kan förekomma under arbetets gång.
Område: Malå
Startdatum: 2019-06-25 00:00
Klartid: 2019-06-25 09:14
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2019-06-25 09:14
Driftstörning klarskrivs: Ej planerad - 2019-06-25 09:14. Bredband Pro, Bredband via fiber, Bredbandstelefoni & Bredband Pro Plus för MALÅ är nu åter igång. Vid fortsatta problem kontakta kundtjänsten.
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i MALÅ till följd av nattens planerade arbete. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2019-06-25 10:00
Område: Malmö
Startdatum: 2019-06-24 08:00
Klartid: 2019-06-25 11:16
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2019-06-25 11:16
Driftstörning klarskrivs: Ej planerad - 2019-06-25 11:16. Bredband via fiber & Bredbandstelefoni för MALMÖ är nu åter igång.
Uppdatering: 2019-06-24 15:09
Störningen orsakas av ett fiberbrott hos en underleverantör, beräknad klartid är satt till midnatt.
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i MALMÖ. Tekniker jobbar på problemet men vi har ingen beräknad klartid ännu. Störningen drabbar enbart kunder i BRF Cirkeln och inte övriga tjänster i Malmö.
Område: Stockholm
Startdatum: 2019-06-23 23:28
Klartid: 2019-06-25 15:55
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2019-06-25 15:55
Driftstörning klarskrivs: Ej planerad - 2019-06-25 15:55. Bredband via fiber & Bredbandstelefoni för STOCKHOLM är nu åter igång.
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i STOCKHOLM. Tekniker jobbar på problemet.
Område: Eskilstuna
Startdatum: 2019-06-19 07:30
Klartid: 2019-06-25 11:17
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2019-06-25 11:17
Driftstörning klarskrivs: Ej planerad - 2019-06-25 11:17. Bredband via fiber & Bredbandstelefoni för ESKILSTUNA är nu åter igång.
Öppna Stadsnät har för närvarande en driftstörning gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i ESKILSTUNA. Tekniker jobbar på problemet men vi har ingen beräknad klartid i dagsläget. Kunder i området Hensta, postnummer 63509 drabbas av störningen.

Täckningskartor

På täckningskartan kan du se vilken sorts uppkoppling (2G, 3G eller 4G) som din mobila tjänst har på olika platser. Tänk på att bebyggelse, tät skog, höjder, dalar, antal användare på samma mast, liksom om du är inomhus eller utomhus påverkar täckningen. Kartan visar uppskattad täckning utomhus och är grundad på respektive områdes basstationer och master.

Söktips: osv

Mina Sidor - på dina villkor

Ta kommandot över dina abonnemang, tjänster och utrustning - dygnet runt, 365 dagar om året

Saknar du användarkonto?
Skapa ett nu »