Med anledning av händelserna i Istanbul Vi tar inga avgifter för SMS, MMS och samtal till och från Turkiet. Kostnader för datatrafik för kunder som befinner sig i Turkiet debiteras inte heller. Detta gäller retroaktivt fr.o.m den 28 juni 21:00 till och med den 30 juni 21:00. Våra tankar går till alla drabbade.    Stäng

Universal Mobilabonnemang

Vilket abonnemang passar dig? Rörligt eller fast pris? Nöjer du dig med att kolla mejlen då och då eller vill du uppkopplad i princip dygnet runt? Med eller utan Moto G4 Plus? Vi har alternativen – du bestämmer.

Med eller utan telefon?

  • Endast
    abonnemang

  • Abonnemang
    med telefon

Hastighet: Mobilsurfens teoretiska maxhastighet är 100 Mbit/s. Normalhastigheten ligger mellan: 10-50 Mbit/s nedströms och 5-20 Mbit/s uppströms.